สงกรานต์ปากแพรก วัดอุดมมงคล

กิจรรมสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ณ วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก
บรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ปากแพรก มีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ การประกวดเต้นประกอบเพลง (บาสโลบ) ดนตรีรำวงย้อนยุค สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
#สงกรานต์ปากแพรก