งานประเพณีสงกรานต์ ๖๗

กิจรรมสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

การสอบพระอภิธรรม

ชั้น จูฬ - ตรี,โท,เอก ภาคเรียนที่ ๒/๖๖ อ่านต่อ..การสอบพระอภิธรรม.ชั้น จูฬ – ตรี,โท,เอก ภาคเรียนที่ ๒/๖๖

ตักบาตรเทโว ปี ๖๔

งานทำบุญตักบาตรเทโว ปี ๒๕๖๔

อ่านต่อ..

MENU