วัดอุดมมงคล(เขาน้อย)ทำบุญมุฑิตาจิตฉลองอภิธรรมบัณฑิต

วัดอุดมมงคล(เขาน้อย)ทำบุญมุฑิตาจิตฉลองอภิธรรมบัณฑิตสำนักเรียนวัดอุดมมงคลและทำบุญอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงตาขอ 46 ปี พระครูวินัยธรถวิล เจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบัน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดอุดมมงคล(เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบใบประกาศนียบัตรอภิธรรมชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก สำนักเรียนอภิธรรมวัดอุดมมงคล จำนวน 10 ท่าน,โดยมีนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ,พระครูวินัยธรถวิล เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล จุดเทียนชัยบายศรีเพื่อประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญอายุวัฒนมงคลเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พระครูวินัยธรถวิล เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล กล่าวว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการทำบุญมุฑิตาจิตให้กับหลวงตาขอ พระภายในวัดที่มีอายุวัฒนมงคล 90 ปี ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อ 12 ปีก่อนว่าให้หลวงตาดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพระภายในวัดและเป็นการทำบุญให้กับตนเองในโอกาสคล้ายวันเกิดครบ 46 ปี รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับพระภิกษุและฆราวาสที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาอภิธรรมบัณฑิต รวม 4 ท่านและอภิธรรมชั้นจูฬอาภิธรรมิกะเอก 10 ท่าน