ยิ่งบทเรียนยากขึ้น ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่ง ‘เก่งขึ้น

ยิ่งบทเรียนยากขึ้น ‘เท่าไหร่’ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่ง ‘เก่งขึ้น’ เท่านั้น ถ้าคุณไม่ลอง ‘ก้าว’ จะไม่มีวันรู้เลยว่า ‘ข้างหน้า’ เป็นอย่างไร
อย่ากังวลกับสิ่ง ที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้ คำนึงถึง สิ่งที่ ‘กำลังทำ’ หนทางยาวไกลนับ ‘หมื่นลี้’ ต้องเริ่มต้นด้วย ‘ก้าวแรก’ ก่อนเสมอ
มาเรามาเริ่มเรียนพระบาลีกัน… การเรียนการสอน ปฏิบัติวิปัสสนา ที่วัด มีสอนแล้ว การเรียนการสอน พระอภิธรรม ที่วัดมีสอนแล้ว ตอนนี้เริ่มมี การเรียนการสอนพระบาลี 😁วันข้างหน้าวัดอุดมมงคล เขาน้อย คงมีพระมหาเปรียญ ประดับไว้วัดซักวันนึงละ