ยกพระประดิษฐานวัดเขาน้อย

วัดอุดมมงคลเขาน้อยร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้นประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อใช้เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทั่วไป

ที่บริเวณอาคารกาญจนมงคล วัดอุดมมงคลเขาน้อย ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระครูวินัยธรถวิล ถาวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาสและพุทธศาสนิกชนร่วมกันนำพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 29 นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติของวัดในการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ส่วนพระพุทธรูปปางลีลาสุโขทัยปางประทานพระขนาดความสูง 98 นิ้วก็จะนำไปประดิษฐานภายในวัดเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป โดยพิธีครั้งนี้ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้นโดยรถเครนมายังอาคารชั้น 2 และนำองค์เคลื่อนมาภายในศาลาและยกขึ้นประดิษฐานภายในฐานองค์พระ พร้อมนำพระเกษาคลอบไว้เหนือองค์ จากนั้นนางสุภาวดี ใจชื่นชอบ ประธานฝ่ายฆราวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระ เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อไป