งานเททองหล่อพระอุปคุตและร่วมทอดผ้าป่าฯเพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

งานเททองหล่อพระอุปคุตและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซ่อมแซมเมรุเผาศพ
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖