ขอแสดงความยินดีอภิธรรมบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาพระอภิธรรมสำนักเรียนวัดอุดมมงคล ปีนี้จบการศึกษา อภิธรรมบัณฑิต 12 ท่าน ได้เข้ารับประกาศนียบัตรพระอภิธรรม (ป.อบ.)