ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ๒๕๖๔
เพื่อสมบทบทุนสร้างโรงครัว และบูรณะ ถาวรวัตถุภายในวัด

no images were found

บรรยากาศงานทอดกฐินวัดอุดมมงคลเขาน้อย เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บรรยากาศงานทอดกฐินของวัดอุดมมงคลเขาน้อย ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าต่างมีคณะศิษยานุศิษย์ต่างนำอาหารคาวหวาน มาตั้งโรงทานให้กับผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ผัดไท ข้าวราดแกง ไอศกรีม ขนมหวาน ก๋วยเตี๋ยว ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ทำให้บรรยากาศรอบวัดเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่อสม.มาตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีคสเปยแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด พร้อมให้ปฏิบัติตามาตรการของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัด จากนั้นเวลา 12.30 น. คณะคุณพัชรี ไหลสุขและร้านแดนทอง เจ้าภาพกฐินได้นำผ้าไตร เครื่องจตุปัจจัยไทยทาน ถวายแด่พระครูวินัยธรถวิ(พระอาจารย์หน่อง) ถาวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล(เขาน้อย)ก่อนจะให้คณะศิษยานุศิษย์ร่วมนำถวายกฐินและกองผ้าป่า เพื่อนำรายได้ไปสร้างศาลาโรงครัวและบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆภายในวัด นอกจากนั้นบริเวณภายนอก ยังได้มีการแจกแทนให้กับประชาชนที่มาร่วมงานจากคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสมทบทุนในการทำบุญ เช่นน้ำมันพืช น้ำตาลทราย น้ำปลา และยาลดไข้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของพี่น้องประชาชนรอบวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย สำหรับกฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นจัดเป็นพระราชพิธีที่ส าคัญมาตั้งแต่โบราณ กฐินเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด ดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะ โดยประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี สำหรับวัดอุดมมงคล(เขาน้อย)วัดนี้เดิมทีเป็นภูเขาลูกเล็กๆ ซึ่งไม่สูงมากนัก เป็นภูเขาหินลูกรังมีต้นไม้นานาชนิด ตั้งอยู่ที่ตำบลวังสารภี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปตามถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง ประมาณ 2 กิโลเมตร ในระยะแรกที่มีการตัดถนนทางหลวงแผ่นดินสายนี้ กรมทางหลวงแผ่นดินได้มีการสงวนภูเขาลูกนี้ไว้เพื่อใช้หินลูกรังในการก่อสร้างถนน เมื่อทางหลวงแผ่นดินก่อสร้างทางถนน เสร็จเรียบร้อย กรมทางหลวงแผ่นดินได้ทิ้งภูเขาลูกนี้ไว้เฉยๆ เป็นเวลานาน จนกระทั่งชาวบ้านตำบลวังสารภีเข้าใจว่ากรมทางหลวงแผ่นดิน คงจะไม่ใช้ประโยชน์อะไรจากภูเขาลูกนี้แล้ว จึงได้คิดที่จะสร้างวัดขึ้นมา เพราะเห็นพ้องต้องกันว่าในละแวกบ้านวังสารภี และพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่มีวัดไม่มีพระที่จะให้ชาวบ้านบูชาสักการะทำบุญ ซึ่งวัดต่างๆก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านวังสารภี การเดินทางไปทำบุญถือศีลก็ไม่สะดวกนัก บางครั้งไปก็ไม่ทันเวลาใส่บาตรทำบุญ ซึ่งการที่จะสร้างวัดขึ้นที่เขาน้อยแห่งนี้น่าจะเหมาะสมและอยู่ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ 200 เมตรเท่านั้น ดังนั้นชาวบ้านในตำบลวังสารภีจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือสร้างวัดในป่าเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต่อมาได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์อุดมมงคลภาวนาราม (โดยได้ใช้ชื่อของท่านพระครูอุดมภาวนาภิรัตน์ หรือพระครูไสว วัดพืชอุดม และชื่อของพระภิกษุมงคล นพวงศ์ ทั้ง 2 รวมกันจึงชื่อว่า วัดอุดมมงคลภาวนาราม) ต่อมาตัดคำว่าภาวนารามออก จึงเหลือเพียงคำว่า วัดอุดมมงคล แต่ด้วยที่ชาวบ้านติดและคุ้นเคยกับชื่อเขาน้อย จึงมักเรียกกันติดปากว่า วัดเขาน้อย ก็เลยต้องมีคำว่า (เขาน้อย) อยู่หลังคำว่าวัดอุดมมงคล จึงเป็นคำว่าวัดอุดมมงคล(เขาน้อย)มาจนทุกวันนี้