งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ พระครูกาญจนมงคล

กำหนดการ งานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ พระครูกาญจนมงคล อดีตเจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล
พร้อมฉลองพระอภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗/๖๓ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดอุดมมงคล วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕